Behandelingen

 

Contra-indicaties

Bij onderstaande problematiek kan geen massagebehandeling worden gegeven:

 • Koorts en griep (vanwege de verhoogde stofwisseling neemt de koorts verder toe)
 • Infectieziekten (verkoudheid, keelontsteking, misselijkheid, braken, diarree)
 • Besmettelijke huidaandoeningen
 • Hartproblematiek en afwijkingen (massageprikkels kunnen invloed hebben op het hartritme)
 • Extreme vermoeidheid (massageprikkels worden dan slecht verwerkt)
 • Acuut trauma (grote open wonden, hersenschudding, botbreuken)
 • Kanker (enkel na goedkeuring van behandelend arts)
 • Zwangerschap
 • Vaataandoeningen (trombose en gebruik van bloedverdunners, enkel na goedkeuring arts)

Bij onderstaande problematiek kunnen massages wel gegeven worden maar dan in aangepaste vorm of door een deel van het lichaam niet te masseren:

 • Kneuzingen
 • Steenpuisten
 • Spataderen
 • Kleine huidwonden
 • Plaatselijke infecties
 • Hoge en lage bloeddruk
 • Bij bepaald medicijngebruik (o.a. Prednison, ontstekingsremmers, antidepressiva)
 • Lichte vaataandoeningen

Heb je twijfels of je gemasseerd mag worden overleg dan met je huisarts en/of specialist. Wanneer deze goedkeuring geeft is massage geen probleem. Het geven van juiste en volledige informatie aan mij is de eigen verantwoordelijkheid van jou als klant. Bij onjuiste of onvolledige informatie kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel ten gevolge van een door mij uitgevoerde behandeling en/of massage.